Ủy thác đầu tư

Posted on Tháng Tư 13, 2013

0


Đối với các Nhà đâu tư Vốn lớn và có yêu cầu đa dạng về lợi nhuận tương xứng với rủi ro, jimmy cung cấp các dịch vụ Ủy thác đầu tư như sau:

1- Lợi nhuận 3.5%/tháng. Rủi ro: đơn vị đảm trách chịu hoàn toàn. Phí 5%/lợi nhuận.
2- Lợi nhuận và rủi ro được chia đều cho cả 2 bên. Phí 5%/lợi nhuận.
3- Lợi nhuận 10%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 5%/lợi nhuận.
4- Lợi nhuận 30%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 30%/lợi nhuận.
5- Lợi nhuận 50%/tháng. Rủi ro: 10%/tháng. Phí 50%/lợi nhuận.
6- Lợi nhuận 30%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 10%/lợi nhuận.
7- Lợi nhuận 50%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 30%/lợi nhuận.
8- Lợi nhuận 100%/tuần. Rủi ro: 25%/tuần. Phí 50%/lợi nhuận.

Lưu ýdịch vụ 1 và 2 sẽ do các thành viên mà jimmy đánh giá có năng lực tài chính đảm trách.

Đối với các Nhà đầu tư đang giao dịch, jimmy thấu hiểu nhu cầu gỡ rối khi tài khoản không may thua lỗ , jimmy cung cấp dịch vụ GỠ RỐI với các mức phí cố định sau:

– 500,000 đồng/tuần (năm trăm ngàn đồng) nếu giao tài khoản đang còn >60%
– 1,000,000 đồng/tuần (một triệu đồng) nếu giao tài kkhoản đang còn >40%
– 2,000,000 đồng/tuần (hai triệu đồng) nếu giao tài kkhoản đang còn >20%

Với nguồn thông tin SẠCH trong đầu tư, Jimmy Group sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho Cộng đồng vì mục tiêu Giảm rủi ro – Tăng lợi nhuận.

Mở tài khoản với FxPro => https://direct.fxpro.com/ib/en/usd/311278

Liên hệ Jimmy Group01222 509899 

Tài khoản ngân hàng của Jimmy Group để nhận phí dịch vụ

Sacombank ; PGD/CN: Ông Tạ ; số tài khoản: 06000 3323 660 ; chủ tài khoản: Lê Kim Ngọc  (nhận: phí Chiến lược Vàng Tài Khoản hàng ngày – VIP, phí tham gia sự kiện)
Eximbank; PGD/CN: Cộng Hòa ; Số tài khoản: 140414948009299 ; Chủ tài khoản: Lê Kim Ngọc

jimmy - Men & Life ajimmy-1jimmy-2jimmy-3

Advertisements
Posted in: Sàn Vàng