Đồng Tiền Bẩn

Posted on Tháng Tám 8, 2012

0


Định nghĩa về đồng tiền bẩn là định nghĩa trừu tượng mang tính chất hành vi và có nhiếu ý kiến cho rằng không có đồng tiền nào là bẩn cả.

Đồng tiền bẩn xét theo nghĩa đen là đồng tiền bị dính bẩn, để làm SẠCH thì chỉ cần cho thấm nước rửa là xong.

Đồng tiền bẩn theo nghĩa trừu tượng (nghĩa bóng) là đồng tiền không SẠCH, nghĩa là người sở hữu đã kiến tiền bằng những cách làm ăn không minh bạch.

Để minh họa về một cách kiếm tiền không SẠCH tôi xin đưa ra một trường hợp sau:

Một nhà môi giới kiếm thu nhập dựa vào phí giao dịch của nhà đầu tư và để tham giao đầu tư kiếm lời thì nhà đầu tư đã sử dụng dịch vụ giao dịch của nhà môi giới.

Nhưng thực ra là nhà môi giới không cung cấp dịch vụ giao dịch, nhà môi giới đứng ra ăn thua với nhà đầu tư, nghĩa là nhà môi giới thắng thì nhà đầu tư thua và ngược lại mặc dù vẫn thu phí giao dịch bình thường.

Với sự hỗ trợ về mặt công nghệ và hợp đồng thì 99,99% là nhà đầu tư phải thua lỗ. Như vậy, nhà môi giới đang kiếm tiền dựa vào sự thua lỗ của nhà đầu tư.

Đồng tiền SẠCH của nhà môi giới trong trường hợp này là phí giao dịch. Đồng tiền bẩn của nhà môi giới trong trường hợp này là tiền thua lỗ của nhà đầu tư.

Trong khi nhà đầu tư đã nuôi nhà môi giới thông qua việc chi trả phí giao dịch và nhà môi giới lại kiếm tiền dựa vào sự thua lỗ của nhà đầu tư thì: đồng tiền do nhà môi giới kiếm được dựa trên sự thua lỗ của nhà đâu tư là đồng tiền bẩn hay là đồng tiền SẠCH ?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá và nhân cách của từng người đọc !

Advertisements
Posted in: Sàn Vàng